خرمگس

6 خواندن ثانیه
0
0
1,137

خرمگس      

اگر شما هم در حیطه ی کتاب های سیاسی و انقلابی به دنبال رمانی متفاوت و تاثیر گذار گشته باشید قطعا رمان خرمگس را در صدر لیست برجسته ترینها یافته اید.

اتل لیلیان وینیچ نویسنده ی زن انگلیسی روایتی متفاوت از قهرمانی خاکستری به دور از نقاب های فریبنده ی فرا انسانی با همه ی ویژگی های خشم و کینه و محبت ارائه میکند و آن را مقابل کلیسای فاسد و ریاکار آن زمان قرار میدهد و مجسمه ی بی روح و گنگِ خدایانِ کلیسا را در مقابل چشمان مبهوت خواننده خورد میکند.

بی شک رمان خرمگس قوی ترین رمانی ست که نه تنها تقدسات پوچ کلیسا را در هم میشکند بلکه فرا تر از هر چیزعشقی عمیق را به خوانندگان عرضه میکند. عشق به آزادی و انسانیت.

خرمگس شاید تنها اثر لیلیان باشد که این چنین تاثیر خود را طی سالها حفظ میکند و در دوره های مختلف محرک بسیاری از جوانان و مبارزانِ آزادی طلب میشود. آنگونه که حتی نویسنده به تسخیر شخصیت خرمگس در می آید و در چند کتاب بعدی نیز به آن متوسل میشود. چنانکه در دو رمان دیگر خود، “دوستی گسیخته شده” و “کفشت را بکن” به روایت ابعاد دیگری از زندگی خرمگس میپردازد.

درست در فضای بعد از شکست ناپلئون در واترلو و تقسیم ایتالیا به هشت ایالت مختلف است که رمان لیلیان روایت میشود. در آن زمان که ایتالیای تحت نفوذ امپراطوری اتریش فعالیت های خود را برای ایجاد کشوری واحد و دموکرتیک آغاز میکند و این در حالی ست که پاپ از اشغالگران حمایت میکند و توسط چند سازمان وابسته به خود مقاصدش را پیش میبرد.

همه ی اینها روزنه ای میشود به سمت شکوفایی شخصیت جوانی انگلیسی و ناز پرورده به نام آرتور که هر چند مسیح و کاردینال محبوب خود؛ پدر مونتانلی را میپرستداما میل به آزادگی وی ، حتی در انجیل و سخنان مسیح ، توجیهی میابد به تصدیق مبارزه برای آزادی و انقلاب. این میل بعدها به گونه ای آرمان تبدیل میشود که حضور قوی و موثرش در آرتور او مجاب به مبارزه برای آزادی همه ی انسانها میکند.

کمی بعد از فعالیت آرتور در تشکل ایتالیای جوان است که سرنوشت حقایقی را برای او آشکار میکند که سرانجام پُتک هایی میشود بر سرِ مجسمه ی مسیح اتاقش.

این خدایانِ بی روح و گنگ به خاطر اینها بود که او همه ی این شکنجه های شرم و خشم و یاس را متحمل شده بود. به راستی طنابی ساخته بود تا خود را به دار آویزد زیرا کشیشی دروغگو بود! انگار هیچ یک از آنها دروغ نمیگفتند! ” { ص ۹۹}

تغییر مسیر آرتور با رنج هایی مسیح گونه ؛ مسیحی پنج سال به صلیب ، او را به سقراط ایتالیای مبارز تبدیل میکند. خرمگسی که با طنز و هجو رانی خود نقاب تقدس کلیسا را میدرد و اسب کرخت جامعه را به حرکت وا میدارد. *

با وجود این در کنار تمام خشم ها و کینه ها عشق به کاردینال مونتانلی ؛ پدر دینی و خونی خرمگس نه تنها از بین میرود بلکه روز به روز شدت میگیرد چنانچه خرمگس را وا میدارد دست پدر را بگیرد تا آزادی و مبارزه ای که سزاوار اوست تقدیمش کند.

غافل از اینکه این دو در دو سوی مغاک قرار دارند و سودی ندارد که بخواهند از فراز آن دست به دست هم بدهند.

پدر همراه ما بیایید! شما را با این دنیای مرده ی کشیشان و بتها چه کار؟ آنها آکنده از غبار قرون گذشته اند؛ پوسیده اند، فاسد و آلوده اند! از این کلیسای طاعون زده خارج شوید . همرام ما بیایید و قدم در روشنایی بگذارید. پدر این ماییم که زندگی و جوانی هستیم! این ماییم که بهار جاویدیم! این ماییم که آینده ایم! پدر! سپیده دم بر فراز ماست! پدر من همیشه شما را دوست داشته ام، همیشه ؛ حتی آن زمان که مرا کشتید. آیا میخواهید بار دیگر مرا بکشید؟” {ص ۳۸۶}

 

وجه تمایز این کتاب با رمانهایی در این حیطه این است که شما قرار نیست به عنوان هسته ی مرکزی داستان  روند و پیشروی یک انقلاب را دنبال کنید، بلکه به تماشای جزئیات وجودی یک قهرمان از جنسِ خودتان خواهید نشست و بی نظیر ترین و تاثر برانگیز ترین ها را دوشادوشِ خرمگس تجربه خواهید کرد. آنگونه که قطعن این کتاب در لیست بهترین هایتان جای خواهد گرفت.

سقراط اولین کسی بود که خود را اینگونه، خرمگس جامعه نامید.

 

متین زندیه
برگرفته از سایت : http://booyebaran.ir

 

به کانال تلگرام ما بپیوندید
https://t.me/onlinebazbook

آیا چیزهای بیشتری شبیه به این می خواهید؟

دریافت بهترین داستان و پست ها مستقیما در صندوق پستی شما

نگران نباشید ما از اسپم

 • پرتقال خونی

  رمان پرتقال خونی نوشته پروانه سراوانی و انشار آموت می باشد. این کتاب جایزه رمان اول ماندگا…
 • کارگاه سناریو

  کارگاه سناریو ( چگونه یک سناریو نوشته می شود ) ترجمه محمدرضا راه ور یک کتاب پژوهشی و آموزش…
 • هوشنگ مرادی کرمانی

  هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده معاصر ایرانی و متولد شانزدهم شهریور سال ۱۳۲۳ در روستای سیرج از …
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • پرتقال خونی

  رمان پرتقال خونی نوشته پروانه سراوانی و انشار آموت می باشد. این کتاب جایزه رمان اول ماندگا…
 • کارگاه سناریو

  کارگاه سناریو ( چگونه یک سناریو نوشته می شود ) ترجمه محمدرضا راه ور یک کتاب پژوهشی و آموزش…
 • هوشنگ مرادی کرمانی

  هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده معاصر ایرانی و متولد شانزدهم شهریور سال ۱۳۲۳ در روستای سیرج از …
Load More By amirsama
 • هوشنگ مرادی کرمانی

  هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده معاصر ایرانی و متولد شانزدهم شهریور سال ۱۳۲۳ در روستای سیرج از …
 • قهوه سرد آقای نویسنده

  قهوه تلخ آقای نویسنده: کتاب قهوه تلخ آقای نویسنده در اردیبهشت ماه سال ۹۶ توسط روزبه معین ع…
 • بامداد خمار

  بامداد خمار رمانی است نوشته فتانه حاج سیدجوادی در سال ۱۳۷۴. این کتاب در ۱۰ سال ۳۰۰ هزار نس…
Load More In معرفی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی

پرتقال خونی

رمان پرتقال خونی نوشته پروانه سراوانی و انشار آموت می باشد. این کتاب جایزه رمان اول ماندگا…